Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Töreboda kommun kan påverka utvecklingen i kommunen genom att lämna medborgarförslag. Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Använd gärna den särskilt framtagna blankett som finns tillgänglig i menyn.

Medborgarförslag lämnas till kommunledningskontoret.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma förslag.

Alla medborgarförslag ska godkännas av kommunfullmäktige innan de överlämnas till beredning. Beslut ska fattas inom ett år. Du har rätt att delta i överläggningarna när kommunfullmäktige behandlar ärendet.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-31

Relaterad information

Kontakt

Kristina Roslund Berg
Förvaltningsssekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kommunen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Blankett för medborgarförslagPDF