Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Demokrati och delaktighet

I Sverige har vi demokrati. Det finns ingen definition på demokrati som hela världen skulle kunna ställa upp på. Däremot finns det egenskaper som många är överens om kännetecknar en demokrati:

Folkstyre

Folkstyre innebär att alla i till exempel ett land väljer vilka personer som ska representera dem i olika valda församlingar till exempel riksdagen och kommunfullmäktige. Valen måste genomföras med viss regelbundenhet. Alla myndiga personer får delta på lika villkor i valen, och varje person har en röst. Ingen har rätt att få veta hur en annan person har röstat.

Tryck- och yttrandefrihet

Det är en grundläggande rättighet i en demokrati att få ge uttryck för sina tankar och känslor i tal och skrift. Att kunna ge ut en tidning utan att någon myndighet i förväg granskar innehållet är ett exempel på tryckfrihet.

Rättssäkerhet

Rättssäkerhet innebär att alla människor ska vara lika inför lagen. En person ska betraktas som oskyldig till dess att han eller hon dömts av en domstol.

Föreningsfrihet

Rätten att få gå med i eller bilda en förening är grundläggande i en demokrati.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-04

Relaterad information

Kontakt

Mariana Frankén
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 20
E-post: Mariana Frankén

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns