Demokrati och delaktighet

I Sverige har vi demokrati. Det finns ingen definition på demokrati som hela världen skulle kunna ställa upp på. Däremot finns det egenskaper som många är överens om kännetecknar en demokrati:

Folkstyre

Folkstyre innebär att alla röstberättigade människorna i ett land väljer vilka personer som ska representera dem i olika valda församlingar till exempel riksdagen och kommunfullmäktige. Valen måste genomföras med viss regelbundenhet. Alla myndiga personer får delta på lika villkor i valen och varje person har en röst. Ingen har rätt att få veta hur en annan person har röstat.

Tryck- och yttrandefrihet

Det är en grundläggande rättighet i en demokrati att få ge uttryck för sina tankar och känslor i tal och skrift. Att kunna ge ut en tidning utan att någon myndighet i förväg granskar innehållet är ett exempel på tryckfrihet.

Rättssäkerhet

Rättssäkerhet innebär att alla människor ska vara lika inför lagen. En person ska betraktas som oskyldig till dess att han eller hon dömts av en domstol.

Föreningsfrihet

Rätten att få gå med i eller bilda en förening är grundläggande i en demokrati.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utvecklingsutskottet
Kristina Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Utbildnings- och kulturutskottet
Vård- och omsorgsutskottet
Kommunala råd
Carola Karlsson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 05
E-post: Carola Karlsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen