Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Politik och delaktighet

Sverige är en representativ demokrati. Det innebär att det är valda ombud från olika politiska partier som styr vårt samhälle. Politikerna representerar medborgarna och fattar beslut om en mängd frågor som påverkar din vardag. Till exempel hur skolan ska utvecklas och hur gator och parker ska utformas.

Det är medborgarna som med sina röster avgör valet till kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande församling. Med utgångspunkt från hur många röster varje parti får, fördelas antalet platser genom mandat. Den allra största möjligheten för dig att vara med och påverka kommunens utveckling är därför att delta i de politiska valen vart fjärde år.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-13

Relaterad information

Kontakt
Mariana Frankén
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 20
E-post: Mariana Frankén

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns