Teknik

Teknik ansvarar för kommunernas fastigheter och städning, gator och parker, vatten och avlopp, kart- och mätverksamhet och byggnadsverksamhet.

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommun samverkar i en gemensam teknisk nämnd och verksamhet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet teknik
E-post: Verksamhet teknik

Michael Nordin
Teknisk chef
Telefon: 0501-75 61 29
E-post: Michael Nordin

Hans Björkblom
Fastighetschef
Telefon: 0501-75 61 11
E-post: Hans Björkblom

Hanna Lamberg
Gatuchef
Telefon: 0501-75 6 1 15
E-post: Hanna Lamberg

Anders Persson
Mät- och geodatachef
Telefon: 0501-75 61 55
E-post: Anders Persson

Christina Peterson
Städchef
Telefon: 0501-75 61 52
E-post: Christina Peterson

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden