Utbildning och kultur

Utbildning och kultur är ansvarig för verksamheterna

  • Förskole- och fritidsverksamhet
  • Grundskola och gymnasieskola inklusive anpassad grundskola
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Svenskundervisning för invandrare (SFI)
  • Bibliotek
  • Allmänkulturell verksamhet
  • Kulturskola
  • Fritidsgårdar
  • Sim- och idrottshall