Utbildning och kultur

Utbildning och kultur är ansvarig för verksamheterna

  • Förskole- och fritidsverksamhet
  • Grundskola och gymnasieskola inklusive anpassad grundskola
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Svenskundervisning för invandrare (SFI)
  • Bibliotek
  • Allmänkulturell verksamhet
  • Kulturskola
  • Fritidsgårdar
  • Sim- och idrottshall

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Leif Carlsson
Barn- och utbildningschef
Telefon: 0506-180 82
E-post: Leif Carlsson

Besöksadress:
Drottninggatan 4
545 30 Töreboda

Postadress:
Box 83
545 22 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen