LSS och Individ och familjeomsorg

 

LSS och individ och familjeomsorgen ansvarar för verksamheterna

  • LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • Socialpsykiatri
  • Individ och familjeomsorgen