Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har ett helhetsperspektiv och ser till hela kommunorganisationen.

Kommunledningskontoret arbetar med ledning, styrning och verksamhetsstöd samt administration, ekonomi, information, personalfrågor med mera.

Kommunledningskontoret består av: 
Bemanningsenheten
Ekonomikontoret
Kommunkansliet
Personalenheten
Utvecklingsenheten