Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har ett helhetsperspektiv och ser till hela kommunorganisationen.

Kommunledningskontoret arbetar med ledning, styrning och verksamhetsstöd samt administration, ekonomi, information, personalfrågor med mera.

Kommunledningskontoret består av: 
Bemanningsenheten
Ekonomikontoret
Kommunkansliet
Personalenheten
Utvecklingsenheten

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-19

Relaterad information

Kontakt

Per-Ola Arnling Hedberg
Kommunchef
Telefon: 0506-181 52
E-post: Per-Ola Arnling Hedberg

Ann-Christine Hermansson
Enhetschef Bemanningsenheten
Telefon:0506-182 34
E-post: Ann-Christine Hermansson

Anders Bernhall
Ekonomichef
Telefon: 0506-180 15
E-post: Anders Bernhall

Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Telefon: 0506-180 88
E-post: Dan Harryzon

Anna-Karin Kjellberg
Föräldraledig
Informations- och Turistchef
Telefon: 0506-189 40
E-post: Anna-Karin Kjellberg

Helena Martinez
Tf. Kommunikationschef
Telefon: 0506-183 53
E-post: Helena Martinez

Lena Tilstam
Näringslivsstrateg och
tf. Turistchef
Telefon: 0506-182 88
E-post: Lena Tilstam

Joakim Stier
Integrationsfrågor
Telefon: 0506-182 89
E-post: Joakim Stier

Per Johansson
Personalchef
Telefon: 0501-755030
E-post. Per Johansson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Nämnden för ekonomiadministration