Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har ett helhetsperspektiv och ser till hela kommunorganisationen.

Kommunledningskontoret arbetar med ledning, styrning och verksamhetsstöd samt administration, ekonomi, information, personalfrågor med mera.

Kommunledningskontoret består av: 
Bemanningsenheten
Ekonomikontoret
Kommunkansliet
Personalenheten
Utvecklingsenheten

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Michael Nordin
Kommunchef
Telefon: 0506-181 52
E-post: Michael Nordin

Ann-Christine Hermansson
Enhetschef Bemanningsenheten
Telefon:0506-182 34
E-post: Ann-Christine Hermansson

Anders Bernhall
Biträdande Ekonomichef
Telefon: 0506-180 15
E-post: Anders Bernhall

Kia Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kia Berg

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Telefon: 0506-180 88
E-post: Dan Harryzon

Anna-Karin Kjellberg
Informations- och Turistchef
Telefon: 0506-189 40
E-post: Anna-Karin Kjellberg

Näringslivsstrateg
Telefon: 0506-182 77
E-post: Johan Storm

Joakim Stier
Integrationsfrågor
Telefon: 0506-182 89
E-post: Joakim Stier

Per Johansson
Personalchef
Telefon: 0501-755030
E-post. Per Johansson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen