Kommunstyrelseförvaltningen

Under kommunstyrelseförvaltningen ligger kommunledningskontoret samt verksamheterna: Utbildning och kultur, Äldreomsorgen samt LSS- och individ- och familjeomsorgen.

Förvaltningen leds av en kommunchef med stöd av tre verksamhetschefer. kommunchefen ansvar för kommunledningskontoret och verksamhetscheferna ansvarar för var sitt huvudområde; Utbildning och kultur, Äldreomsorgen samt LSS och individ- och familjeomsorgen.