Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

IT

IT är en gemensam verksamhet för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.

I IT-verksamhetens uppdrag ingår att tillhandahålla drift, support och förvaltning av system och nätverksmiljön för verksamheterna i medlemskommunerna och dess kommunala bolag.

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2008 en gemensam IT-nämnd. Töreboda kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Töreboda kommuns organisation.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-05

Relaterad information

Kontakt

Christofer Olsson
IT-chef
Telefon: 0506-777 090
E-post: Christofer Olsson

Ansvarig nämnd

IT-nämnden