IT

IT är en gemensam verksamhet för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.

I IT-verksamhetens uppdrag ingår att tillhandahålla drift, support och förvaltning av system och nätverksmiljön för verksamheterna i medlemskommunerna och dess kommunala bolag.

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2008 en gemensam IT-nämnd. Töreboda kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Töreboda kommuns organisation.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Christofer Olsson
IT-chef
Telefon: 0506-77 70 90
E-post: Christofer Olsson

Ansvarig nämnd

IT-nämnden