Organisation

Varje nämnd och styrelse har en förvaltning, som utför det arbete som nämnden eller styrelsen tagit beslut om.

Teknik samt Miljö och bygg är gemensamma verksamheter med Mariestad och Töreboda kommuner och styrs av gemensamma nämnder.