Eldningsförbud från 26 maj

Från klockan 12.00 den 26 maj råder det eldningsförbud i Töreboda kommun.

Beslutet om eldningsförbud i Töreboda kommun är taget efter rekommendation av Räddningstjänsten Skaraborg. Eldningsförbudet gäller tills vidare. Torrt i mark och skog samt varmt väder medför att det råder mycket stor risk eller extremt stor risk vissa dagar för brand.

I dag den 25 maj 2023 gjorde Räddningstjänsten Skaraborg bedömningen att brandrisken i skog och mark är mycket stor. Med det som vägledning har Töreboda kommun beslutat att införa eldningsförbud.

Följande gäller tills vidare:

  • Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (så som ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande).
  • Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.
  • Förbudet gäller från och med 26 maj klockan 12.00 fram till dess att beslut fattas om att upphäva det.
  • Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Töreboda kommun.

Notera att den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten Skaraborg, rtjskaraborg.se Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: