Medborgarlöfte i Töreboda 2023-2024

Töreboda kommun i samarbete med polisen har tagit fram ett medborgarlöfte med fokus på att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta genom att arbeta förebyggande och tillsammans med kommunen.

Medborgarlöfte är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Lägesbilden är framtagen genom dialoger med medborgare och medarbetare, tidigare erfarenheter, statistik och lokala kartläggningar.

Medborgarlöfte i Töreboda kommun 2023-2024 Pdf, 206.6 kB.

Töreboda | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: