Uppföljande medborgardialog 29 mars i Moholm

Ordmoln om vad är det bästa i Moholm? Massa förslag på saker som är bra.

Onsdagen den 23 november 2022 genomfördes en första medborgardialog i Moholm med bra diskussioner, synpunkter och framtidstro. Efter medborgadialogen har en enkät gått ut som komplement för de som inte hade möjlighet att delta på plats. Dessa har nu sammanställts och under kommande dialog får ni ta del av svaren och det fortsatta arbetet med att ta fram utvecklingsplan Moholm 2023-2026.

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är viktigt för Töreboda kommun. Det handlar dels om att skapa tillit till det demokratiska systemet, dels om att utveckla ett hållbart samhälle och skapa förutsättningar för landsbygdsutveckling. Medborgardialoger ger oss insikt om hur våra medborgare tänker i olika frågor. Det är viktigt för oss att samla in och ta tillvara på medborgarnas kunskaper och idéer. Detta skapar ett underlag till när politikerna ska fatta beslut.

Den 29 mars har du som bor i Moholm med omnejd möjlighet att delta i medborgardialog, där återkoppling nu sker av inkomna synpunkter och hur dessa ska forma framtagande av utvecklingsplan Moholm 2023-2026.

Anmäl dig till medborgadialog i Moholm den 29 mars klockan 18.30. Anmälan senast den 27 mars.

Anmälan medborgadialog Moholm Länk till annan webbplats.

Sammanställning av synpunkter inkomna vid medborgardialog i Moholm 2022 Pdf, 215.2 kB.

Enkät medborgardialog Moholm - utvecklingsplan Moholm Pdf, 129.1 kB.

Sidan senast uppdaterad: