Medborgardialog Moholm

Genom att besvara enkäten medborgardialog Moholm har du som invånare möjlighet att påverka och vara delaktig i kommunens kommande arbete med att ta fram en utvecklingsplan för Moholm för åren 2023–2026.

Onsdagen den 23 november klockan 18.00 genomfördes en första medborgardialog i Moholm med bra diskussioner, synpunkter och framtidstro. Under kvällen fanns det möjlighet att besvara en enkät om Moholm och dess framtid. Denna möjlighet ges nu till övriga i Moholm med omnejd som inte deltog på dialogen, genom att besvara enkäten digitalt. Enkäten är öppen mellan den 23 november till och med den 9 december 2022.

Återkoppling av resultatet kommer att ske via en ny medborgardialog och hemsidan.

Varmt välkomna att lyfta era önskemål och synpunkter.

Besvara enkät medborgardialog Moholm Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: