Kommunfullmäktige sammanträder den 28 november 2022

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutarens Aula, Järnvägsgatan 6, måndagen den 28 november 2022 klockan 18.00 för behandling av nedanstående ärenden.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det finns möjlighet att lyssna via den direktsända webbsändningen här på toreboda.se

Ärendelista

 1. Upprop
 2. Val av protokollsjusterare
 3. Godkännande av dagordningen och anmälan av jäv
 4. Information från kommunkansliet - Datorer för förtroendevalda
 5. Val av begravningsombud mandatperioden 2023-2026
 6. Val av stämmoombud i föreningar mandatperioden 2023-2026
 7. Val av ledamot till direktionen i Tolkförmedling Väst mandatperioden 2023-2026
 8. Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under beredning
 9. Överlåtelse - Försäljning av fastigheterna Töreboda Kyrkängen 1:110 och Töreboda Kyrkängen 1:136 i Älgarås till Törebodabostäder AB
 10. Gemensamma avfallsföreskrifterAvfall & Återvinning Skaraborg
 11. Förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg att gälla från 1 januari 2023
 12. Revidering av aktieägaravtal mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun avseende VänerEnergi AB
 13. Delårsrapport år 2022 för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg
 14. Delårsrapport för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022 (RÖS)
 15. Delårsrapport år 2022 för Skaraborgs kommunalförbund
 16. Delårsrapport för Tolkförmedling Väst år 2022
 17. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2023
 18. Eventuella handlingar att anmäla
 19. Eventuella motioner
 20. Eventuella medborgarförslag
 21. Eventuella interpellationer och frågor
 22. Eventuella valärenden
Anne-Marie Lundin (M)
Ordförande

 

Länkar

Kommunfullmäktiges handlingar Pdf, 56.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Webbsändning av kommunfullmäktige


Sidan senast uppdaterad: