Vi hoppas du vill vara med och utveckla Töreboda kommun

Töreboda kommun arbetar med att stärka platsvarumärket. Nu önskar kommunen att så många som möjligt hjälper till och svarar på en enkät som riktar sig till invånare, företagare och besökare. Enkäten är aktiv från 27 maj till 15 juli.

Töreboda kommun arbetar långsiktigt med att bli 10 000 invånare år 2030. För Töreboda kommun är det viktigt att vara en attraktiv plats att leva, bo och arbeta på med närhet till naturen och möten med människor. I arbetet med att stärka varumärket och platsen Töreboda kommun kommer vi att vända oss till olika målgrupper. Nu är det våra invånare, företagare och besökares tur. Vi behöver er hjälp att besvara en enkät om Töreboda. Enkäten är en viktig del i arbetet med att nå 10 000 invånare år 2030 och samtidigt stärka platsvarumärket Töreboda kommun. Enkäten tar 3 minter att besvara. Tack för din tid!

Enkät Töreboda kommun Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: