Resultat av medborgardialog Älgarås

Den 18 oktober genomfördes en fysisk träff på Näckrosens förskola mellan kl. 18.00 - 20.00 för ett dialogmöte mellan invånare och representanter från kommunens utvecklingsenhet och politiker. 

Medborgardialog med enkät

För att nå ut till invånarna i Älgarås och bygden runt om så har en enkät erbjudits både digitalt och med möjlighet att skriva ut och skicka in per post. Information om medborgardialogen har också publicerat i Mariestadstidningen och via kommunens hemsida www.toreboda.se.

Medborgardialogen har syftat till att få mer kunskap om medborgarnas åsikter i olika frågor för att utveckla den kommunala verksamheten och servicen. Vidare så har Töreboda kommun också genom medborgardialogen haft ambitionen att uppnå ett ökat engagemang och ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen hos medborgarna. Men framför allt ta vara på deras erfarenhet och kunskap över tid i arbetet med utveckling.

Enkäten innehöll 11 frågor och totalt inkom 25 ifyllda enkäter på plats den 18 oktober 2021 när den fysiska medborgardialogen genomfördes. Digitalt inkom 28 enkätsvar under perioden 18 oktober till 18 november 2021. Könsfördelningen på inkomna svar var enligt följande, 61% kvinnor och 39% män. Från Älgarås skola så har svar inkommit från Förskoleklass upp till årskurs 6, där F-klass upp till årskurs 4 har besvarat frågorna i grupp. Resultatet i enkätsvaren som inkommit kan inte anses vara representativt för alla invånare i Älgarås. Vidare så har det också varit möjligt att lämna in enkäten flera gånger. Sammanställningen består av generella slutsatser som inte är kvantifierade. Alla synpunkter har nu tagits hand om och sammanställts i ett dokument som kommer finnas tillgängligt för utskrift.

Presentation av tre huvudfrågor och ett urval av svar som inkommit från sammanfattningen

Vad är det bästa med Älgarås?

 • Att det är lugnt och skönt i Älgarås och invånare som tar hand om varandra.
 • Är en trevlig by med trevliga människor som ligger nära till E20.
 • Äldre säger ofta hej och ser trevliga ut när de möter dem.
 • Just nu inget. Många väljer att lämna.
 • Att vi har en utan Sveriges bästa restauranger.
 • Det är lugnt och tryggt.
 • Att affären och skolan finns kvar.
 • Svenskarnas hus.

Är det något du saknar i Älgarås?

 • Saknar att Älgarås sportklubb tvingades lägga ner. Borde väl finnas möjlighet för de yngre att spela fotboll.
 • Möjligen en neutral fungerande intresseförening för orten.
 • Här finns inget.
 • En större lekplats. Bättre buss.
 • Skatepark, central ungdomsgård.
 • Utegym, samhällsförening.

Beskriv Älgarås med tre ord

 • Skog, vatten, tysthet
 • Trygg, lugnt, mysigt
 • Lugnt, gemenskap, trygghet
 • Lugnt, fridfullt, lantligt
 • Dött, tyst, tråkigt
 • Naturskön omgivning, småskalighet, trivsamt.

Dialogen fortsätter om Älgarås och hur vi tillsammans ska arbeta för utveckling. Styrgruppen ska nu fatta beslut om processen framåt där bland annat en ny fysisk dialog ska ske i Älgarås mellan politiker, tjänstemän och invånare.

Kontakt

Joakim Stier, Utvecklingsstrateg Töreboda kommun
E-post: joakim.stier@toreboda.se
Telefon: 0506-182 89

Sidan senast uppdaterad: