Du som bor i Älgarås är viktig

Fram till den 18 november kommer det vara möjligt att besvara en enkät om Älgarås och hur vi tillsammans kan utveckla samhället.

Enkät om Älgarås

Fram till den 18 november kommer det vara möjligt att besvara en enkät om Älgarås och hur vi tillsammans kan utveckla samhället. Vissa saker kan kommunen ordna och annat måste de som bor i Älgarås engagera sig i tillsammans. Länken till enkäten finns här på kommunens hemsida. Om du hellre vill svara på enkäten i ”pappersform” så kontaktar du Töreboda kommun, Kontaktcenter, på telefon 0506-180 01 så skickar vi hem enkäten till dig. Din medverkan är viktig.
Enkät om Älgarås Länk till annan webbplats.

Dialog för utveckling av Älgarås

Vi som arbetar i Töreboda kommun vill gärna utveckla dialogen och stärka invånarnas inflytande i kommunen. Vår viktigaste resurs som samhälle och kommun är du som invånare. Just nu jobbar kommunen med en utvecklingsplan för Älgarås. Vi vill skapa förutsättningar för dig som kommuninvånare att vara delaktig i utvecklingen av Älgarås och landsbygden runt tätorten.

Den 18 oktober genomfördes en medborgardialog på förskolan Näckrosen i Älgarås. På plats fanns politiker och tjänstemän inom utvecklingsenheten.