Uppföljning medborgarenkät

Under 2020 drabbades Sverige av en pandemi och året som gått har varit mycket speciellt, men trots det har polisen genomfört insatser för att uppfylla medborgarlöftet i Töreboda.

Uppföljning medborgarenkät Töreboda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan svara på uppföljningen av medborgarenkäten fram till den 30 september.

Problemområden och polisens del i medborgarlöftet 2020

I medborgarlöftet för 2020 lovade polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, platser där ungdomar möts och påverkade förare i trafiken. Även arbeta för att tidigt upptäcka ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller narkotika missbruk.

  • Att genomföra riktade trafikövervakningsinsater med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarliga beteenden på prioriterade platser.
  • Genomföra insatser och prioritera lagföring för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet eller missbruk.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebygga insatser.

Medborgarlöftet har tagits fram genom dialoger med kommuninvånarna, polisens egen medarbetarenkät för sina anställda, polisens och kommunens gemensamma lägesbilder och polisens statistik på anmälda brott.