Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitetsarbete - KKiK

Hur tillgängliga upplever medborgarna i Töreboda att kommunen är? Vilket betyg får vi i dialogen med medborgarna, och hur upplever våra invånare servicen på olika områden. För att få svar på detta och andra frågor deltar Töreboda kommun tillsammans med drygt 250 andra kommuner i landet i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Nu är resultaten här.

KKiK​

Organisationen SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör årligen undersökningar av kommuners kvalitet. Resultaten från undersökningarna ger kommuninvånarna information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Kommunens Kvalitet i Korthet, förkortat KKiK består av fem viktiga kunskapsområden som beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. De fem områdena som undersöks är:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällutvecklare

​Resultat

För Töreboda kommun redovisas varje område.
Länken till SKL ger dig resultatet för samtliga kommuner.

Vad säger färgerna?

I redovisningen av resultatet används färger (till vänster i dokumenten). För 2016 har grön, gul och röd markering gjorts beroende på kommunens resultat. Grön markering innebär att Töreboda kommun är bättre än genomsnittet i Sverige gällande denna fråga, gul markering innebär att kommunen har ett resultat något under medel och röd markering att kommunens resultat är betydligt lägre än medel. Vissa mått i dokumenten saknar siffror, här har Töreboda kommun inte deltagit i undersökning som inneburit extra kostnad. Alternativt har inte måttet genomförts aktuellt år. Diagrammen (i dokumenten) visar Töreboda kommuns utfall per år, samt medelvärde för 2016.

KKiK för Töreboda kommun

KKiK gör det möjligt för Töreboda kommun att jämföra sig med och lära av andra kommuner säger Per-Ola Hedberg, kommunchef i Töreboda. Med hjälp av KKiK kan vi se vilket betyg medborgarna ger till kommunen på en rad områden. På vissa områden håller vi mycket hög kvalitet, och på andra områden måste vi förbättra oss. Vi får t ex gott betyg vad gäller väntetider på såväl dagisplats som plats inom äldreboende. Däremot kan vi förbättra oss i fråga om tillgängligheten per telefon säger kommunchefen.

Frågorna i KKiK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. 2016 deltog 250 kommuner i KKiK. Resultaten i KKiK syftar till att utgöra underlag för de förtroendevaldas dialog med medborgarna om kommunens kvalitet, men också för att användas i kommunens styrning.
- Resultatet av KKiK används som del i kommunens lednings- och styrsystem, säger Anna-Karin Kjellberg, informations- och turistchef i Töreboda kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-23

Relaterad information

Kontakt

Per-Ola Arnling Hedberg
Kommunchef
Telefon: 0506-181 52
E-post: Per-Ola Arnling Hedberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Resultat Töreboda 2016:
Syfte och metodPDF
TillgänglighetPDF
TrygghetsaspekterPDF
DelaktighetPDF
EffektivitetPDF
SamhällsutvecklarePDF

Länkar

SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster