Kommunfakta

Här kan du ta del av Statistiska Centralbyråns kommunfakta för Töreboda kommun.
Kommunfakta ger övergripande information om Töreboda kommun och dess invånare.

Nedanstående fakta kan du ta del av genom dokument och länkar:

  • Kommunfakta allmänt med definitioner
  • Befolkningsprognos 2006-2030
  • Yrkesfördelning 
  • Befolkningspyramid