Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Töreboda kommuns åtgärder

Töreboda kommun arbetar förebyggande och följer myndigheternas rekommendationer.

Töreboda kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset. Förberedelser pågår för att kunna hantera en ökad spridning.

Detta gör vi bland annat:

 • Ett totalt besöksförbud gäller nu på kommunens särskilda boenden, korttidsavdelning och LSS gruppbostäder tills vidare.
  — De enda undantag vi kan se från det här är besök från anhöriga i livets slutskede samt om man måste komma till oss direkt från sjukhusvård, säger äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson.
 • Inköpsservice för dig 70 år och äldre
 • Familjecentralen Spindeln samt dagverksamheten inom äldreomsorgen håller stängt tills vidare för att undvika smittspridning av Coronaviruset. Det gäller biståndsbedömd verksamhet, öppen verksamhet och alla grupper.
 • Detta gäller för barn och elever i kommunens förskolor och skolor
  Barn/elev som är sjuk, har luftvägsbesvär ska vara hemma. Barn/elev som är frisk ska vara på förskola/i skola. Har barnet/eleven vistas i något av de riskområden som Folkhälsomyndigneten pekat ut ska rektor informeras.
 • Gymnasieskolan och vuxenutbildning
  Töreboda kommun följer Folkhälsomyndighetens beslut gällande undervisning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. För Törebodas del innebär det att vi från och med onsdagen den 18 mars bedriver all undervisning för IM (Individuella programmet), Vuxenutbildningen och SFI (Svenska För Invandrare) via distansundervisning. Beslutet innefattar all utbildning vid Kanalskolan.
 • Simhallen är stängd från och med den 26 mars med anledning av covid-19. Stängningen gäller tills beslutet upphävs.
 • Fritidsgårdarna i Töreboda och Älgarås är stängda. Utomhusaktiviteter kommer att genomföras vid vissa tillfällen framöver.

Mer information om corona på toreboda.se

Tillsammans med denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-26

Relaterad information

Kontakt

Per-Ola Arnling Hedberg
Kommunchef
Telefon: 0506-181 52
E-post: Per-Ola Arnling Hedberg

Helena Martinez
Tf Kommunikationschef
Telefon: 0506-183 53
E-post: Helena Martinez

Kommunens informationsnummer
Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0506-180 01 måndag-torsdag klockan 8.00-16.00 fredag klockan 8.00-15.30.