Töreboda kommun och information om personer med konstaterad covid-19

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i Sverige. Det innebär att det finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Töreboda. Vi jobbar intensivt för att inte få in smitta i våra verksamheter men vi har en beredskap för att hantera det om så skulle bli fallet.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare/patienter inom vård- och omsorg kommer få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte få ta del av informationen om smittade personer.

Kommunen kommer att informera invånarna om smitta uppträder i våra verksamheter utan att avslöja några detaljer som bryter mot patientsekretessen. Vi kanske inte kan tala om exakt hur många personer det rör sig om, eller på vilket boende. Det ska inte kunna gå att lista ut vilka personer det rör sig om. Dock kommer alla som är direkt berörda få nödvändig information.

Vi vill även passa på att påminna alla att vara källkritiska och att inte dela tvivelaktig information eller rykten. Vi måste alla hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den. Tack för att du hjälper till.

Sidan senast uppdaterad: