Information för privata utförare i vård och omsorg

Är du en privat utförare i vård och omsorg och saknar skyddsutrustning eller vill börja med egentester för din personal?

Skyddsutrustning

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs.

Saknar du skyddsutrustning till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19, till exempel handskar, munskydd och handsprit?

Egentest för personal

Du kan även som privat vårdaktör få möjlighet till egentester för dina medarbetare vid återgång i arbete vid lindriga symtom. Innan start av egentest behöver du först upprätta en lokal rutin.

Denna rutin ska utgå ifrån den länsgemensamma vägledningen samt kommunens anvisningar.

Vägledning för egentest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som privat utförare ansvarar för facklig samverkan i egen verksamhet.