Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För förskola, skola, vuxenutbildning samt fritidshem

Med anledning av coronaviruset gäller följande för förskola, skola, vuxenutbildning och fritidshem i Töreboda kommun. Eleverna i grundskolan och gymnasieskolan har nu sommarlov. Gymnasieskolan får efter den 13 juni åter bedriva utbildningen på plats på skolorna vilket blir aktuellt i och med höstterminsstarten om inte nya rekommendationer om distansutbildning kommer från Folkhälsomyndigheten. Vuxenutbildningen har fortsatt myndigheternas rekommendation om distansundervisning att förhålla sig till. Förskola och fritidshem tar emot alla barn som har schema och som är symtomfria.

Förändrade insatser gällande spridning

Arbetet med att bromsa spridningen av covid-19 i samhället går in i en ny fas, som kräver andra insatser än tidigare. Fokus ligger nu på att fördröja smittspridning i befolkningen och på att skydda de äldsta och sköraste mot sjukdomen, enligt Folkhälsomyndigheten. Det är Smittskydd som tar beslut om eventuella restriktioner samt om eventuell smittspårning av enskilda individer.

Stanna hemma minst två dygn när du blivit frisk

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Stanna hemma med ditt barn om det känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, ont i halsen, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet är symtomfritt innan det går tillbaka till förskola eller skola.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

15-timmarsplacering i förskola

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska hålla sig hemma om man känner sig sjuk, ökar behoven av vikarier i våra verksamheter. En önskan är, i de fall det är möjligt, att de föräldrar som har barn med 15-timmarsplacering låter sitt barn vara hemma. Vi har inget förbud mot att lämna sitt barn utan det är en önskan för att kunna bemanna våra verksamheter utifrån den situation pandemin bidragit till.

Distansutbildning för vuxenutbildning

Töreboda kommun följer Folkhälsomyndighetens beslut gällande undervisning i vuxenutbildningen. Beslutet är en rekommendation men alla kommuner förväntas ta sitt samhällsansvar och följa rekommendationen.

Syftet med åtgärden är att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

Så länge undervisning bedrivs med distansundervisning kommer nuvarande beslut gällande CSN-bidrag att fortsätta gälla, det vill säga studiemedel kommer att betalas ut för de elever som fortsätter att få undervisning per distans.

Har du frågor eller funderingar?

Ta kontakt med rektor eller skolsköterska på er förskola eller skola, eller se om din fråga redan finns besvarad av Folkhälsomyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-13

Relaterad information

Kontakt

Marita Friborg
Utbildning- och kulturchef
Telefon: 0506-180 82
E-post: Marita Friborg

Monica Söder
Rektor
Kornknarren, Syrenen och Näckrosen
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Linda Fäger
Rektor
Kastanjen, Bergmansgården och Tallkotten
Telefon: 0506-183 44
E-post: Linda Fäger

Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 25
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Leif Carlsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Karin Bengtsson
Skolsköterska
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-181 26
E-post: Karin Bengtsson

Marie Handfast
Skolsköterska
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Bodil Lindblom
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Bodil Lindblom

Kommunens informationsnummer
Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0506-180 01 måndag-torsdag klockan 8.00-16.00 fredag klockan 8.00-15.30.


Länkar


Folkhälsomyndighetens information förskolor och skolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket information förskolor och skolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster