För förskola, skola, vuxenutbildning samt fritidshem

Med anledning av coronaviruset gäller följande för förskola, skola, vuxenutbildning och fritidshem i Töreboda kommun.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon av er har covid-19. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kan bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom. Den som är vaccinerad och symtomfri behöver inte stanna hemma.

Förskola och fritidshem tar emot alla barn som har schema och som är symtomfria. Vårdnadshavarna uppmanas att hålla avstånd till personal, andra vårdnadshavare samt andras barn vid hämtning och lämning.

Stanna hemma minst två dygn när du blivit frisk

Folkhälsomyndigheten betonar betydelsen av att vi alla fortsätter att ta ansvar för att inte smittspridningen ska öka på nytt. Stanna hemma med ditt barn om det känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, ont i halsen, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet är symtomfritt innan det går tillbaka till förskola eller skola. Detsamma gäller givetvis för elever i de olika skolformerna samt för alla vuxna.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

15-timmarsplacering i förskola

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska hålla sig hemma om man känner sig sjuk, ökar behoven av vikarier i våra verksamheter. En önskan är, i de fall det är möjligt, att de föräldrar som har barn med 15-timmarsplacering låter sitt barn vara hemma. Vi har inget förbud mot att lämna sitt barn utan det är en önskan för att kunna bemanna våra verksamheter utifrån den situation pandemin bidragit till.

Har du frågor eller funderingar?

Ta kontakt med rektor eller skolsköterska på er förskola eller skola, eller se om din fråga redan finns besvarad av Folkhälsomyndigheten på deras hemsida.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Leif Carlsson
Barn och utbildningschef
Telefon: 0506-180 82
E-post: Leif Carlsson

Monica Söder
Rektor Kornknarren och Syrenen
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Linda Fäger
Rektor Kastanjen och Bergmansgården
Telefon: 0506-183 44
E-post: Linda Fäger

Åsa Gyllensten
Rektor Tallkottens förskola
Telefon: 0506-18121
E-post: Åsa Gyllensten

Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 25
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Näckrosen och Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Johan Danielsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Johan Danielsson

Ann-Mari Lantz
Skolsköterska
Kilenskolan och Moholms skola
Telefon: 0506-180 92
E-post: Ann-Mari Lantz

Marie Handfast
Skolsköterska
Björkängsskolan och Älgarås skola
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Bodil Lindblom
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Bodil Lindblom

Kommunens informationsnummer
Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informations-nummer 0506-180 01 måndag-torsdag klockan 8.00-16.00 och fredag klockan 8.00-15.30.

Länkar

Folkhälsomyndighetens information förskolor och skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket information förskolor och skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten frågor och svar om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.