För förskola, skola, vuxenutbildning samt fritidshem

Med anledning av coronaviruset gäller följande för förskola, skola, vuxenutbildning och fritidshem i Töreboda kommun.

Ny information gällande covid-19.
2020-12-01
Nya direktiv från Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten har den 1 december kommit med nya direktiv angående barns och elevers vistelse i förskola och grundskola i de fall någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Om någon i hushållet (familjen) har konstaterad covid-19 rekommenderas att även symptomfria barn och elever i för- och grundskola stannar hemma. Sedan tidigare gäller denna rekommendation för äldre elever, som exempelvis elever i gymnasieskolan.

Marita Friborg
Utbildnings- och kulturchef
-----

Förskola och fritidshem tar emot alla barn som har schema och som är symtomfria. Vårdnadshavarna uppmanas att hålla avstånd till personal, andra vårdnadshavare samt andras barn vid hämtning och lämning. Grundskolan är i gång på samma sätt som under vårterminen med särskild observans på ansvarsfullt avstånd och att inte komma till skolan med symtom. Vuxenutbildningen bedrivs på distans. Gymnasiets introduktionsprogram är undantaget från rekommendationen och bedriver därför utbildningen på plats på skolan. 

Stanna hemma minst två dygn när du blivit frisk

Folkhälsomyndigheten betonar betydelsen av att vi alla fortsätter att ta ansvar för att inte smittspridningen ska öka på nytt. Stanna hemma med ditt barn om det känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, ont i halsen, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet är symtomfritt innan det går tillbaka till förskola eller skola. Detsamma gäller givetvis för elever i de olika skolformerna samt för alla vuxna.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

15-timmarsplacering i förskola

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska hålla sig hemma om man känner sig sjuk, ökar behoven av vikarier i våra verksamheter. En önskan är, i de fall det är möjligt, att de föräldrar som har barn med 15-timmarsplacering låter sitt barn vara hemma. Vi har inget förbud mot att lämna sitt barn utan det är en önskan för att kunna bemanna våra verksamheter utifrån den situation pandemin bidragit till. Har man sitt barn hemma, utgår ingen avgift under den tiden. Detta gäller från och med 2020-12-01 och som längst fram till 2021-03-31. Meddela din förskola om du väljer att ha barnet hemma och önskar avgiftsreducering. Innan man låter barnet återgå till förskolan, ska detta meddelas till avdelningen senast tre veckor innan.

Har du frågor eller funderingar?

Ta kontakt med rektor eller skolsköterska på er förskola eller skola, eller se om din fråga redan finns besvarad av Folkhälsomyndigheten på deras hemsida.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Marita Friborg
Utbildning- och kulturchef
Telefon: 0506-180 82
E-post: Marita Friborg

Monica Söder
Rektor Kornknarren, Syrenen och Näckrosen
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Linda Fäger
Rektor Kastanjen och Bergmansgården
Telefon: 0506-183 44
E-post: Linda Fäger

Åsa Gyllensten
Rektor Tallkottens förskola
Telefon: 0506-18121
E-post: Åsa Gyllensten

Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 25
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Leif Carlsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Karin Bengtsson
Skolsköterska
Kilenskolan och Moholms skola
Telefon: 0506-181 26
E-post: Karin Bengtsson

Marie Handfast
Skolsköterska
Björkängsskolan och Älgarås skola
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Bodil Lindblom
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Bodil Lindblom

Kommunens informationsnummer
Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informations-nummer 0506-180 01 måndag-torsdag klockan 8.00-16.00 och fredag klockan 8.00-15.30.

Länkar

Folkhälsomyndighetens information förskolor och skolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket information förskolor och skolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster