Arbetet med basala hygienrutiner inom Vård- och omsorg 

Töreboda kommun följer Västra Götalandsregionens vårdhygienska rutin, framtagen för covid-19. Samhället är i ett ansträngt läge, som hos många kan väcka frågor och oro. Vi inom vård- och omsorg följer myndigheternas framtagna rutiner i vårt arbete med att leverera en säker vård- och omsorg.

Utbildning och information

Rutiner uppdateras kontinuerligt av myndigheterna. Vi anpassar vårt arbete efter dessa uppdateringar. Vår personal utbildas och informeras löpande i arbete med basala hygienrutiner samt om uppdateringar som löpande förmedlas ut i verksamheten.

Åtgärder vid misstänkta eller konstaterade fall

Om vi får ett misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 hanteras det enligt instruktioner från vårdhygien. Den person som har en misstänkt eller konstaterad covid-19 hålls avskild och vi begränsar antal personal som träffar den enskilde. Vid misstänkt eller konstaterat fall av smittad person används även adekvat skyddsutrustning. Arbetssättet med att följa rutinerna gäller för all personal som arbetar inom vård- och omsorg med brukare eller patienter i särskilt boende eller ordinärt boende.

Skyddsutrustning

Skyddsutrustning används alltid i vårdnära arbete enligt de basala hygienrutinerna. Visir ska alltid användas i brukar- eller patientnära arbetsmoment. I de ärenden som brukare eller patient är i karantän, har en misstänkt eller verifierad Covid-19 smitta ska alltid visiret kompletteras med ett munskydd.
Basala hygienrutiner Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid misstänkt eller konstaterad covid-19 med aerosolgenererande procedur används en adekvat skyddsutrustning med ett tillpassat andningsskydd.
Adekvat skyddsutrustning vid aerosolgenererande procedur VGR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Annika Jansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0506 -181 55
E-post: Annika Jansson