Arbetet med basala hygienrutiner inom Vård- och omsorg 

Töreboda kommun följer Västra Götalandsregionens (Smittskyddet och Vårdhygien) vårdhygieniska rutiner kring att förebygga uppkomst och spridning av covid-19 och andra vårdrelaterade infektioner i vårt arbete med att leverera en säker vård- och omsorg.

Utbildning och information

Rutiner uppdateras kontinuerligt av Smittskyddet och Vårdhygien. Vi anpassar vårt arbete efter dessa uppdateringar. Vår personal utbildas och informeras löpande i arbete med basala hygienrutiner samt kring rutiner från Smittskyddet och Vårdhygien.

Åtgärder vid misstänkta eller konstaterade fall

Om vi får ett misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 hanteras det enligt tydliga instruktioner i rutiner. Den person som har en misstänkt eller konstaterad covid-19 hålls avskild och vi begränsar antal personal som träffar den enskilde. Vid misstänkt eller konstaterat fall av smittad person används även utökad skyddsutrustning. Rutinerna är samma för all personal oavsett om brukare eller patient bor på särskilt boende eller i ordinärt boende.

Skyddsutrustning

Skyddsutrustning används alltid i vårdnära arbete enligt de basala hygienrutinerna. Munskydd ska alltid användas av personal då man är inom två meter från brukare eller patient. Vid misstänkt eller konstaterat fall av smittad brukare eller patient används även utökad skyddsutrustning.

Basala hygienrutiner Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning personal

Personalen stannar hemma om de uppvisar minsta symtom som t.ex. snuva, hosta eller feber. All personal som har symtom/är sjuka provtas för covid-19.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Annika Jansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0506 -181 55
E-post: Annika Jansson