För dig som har en funktionsvariation är äldre eller anhörig

Med åldern ökar risken att bli allvarligt sjuk av coronaviruset. Därför är det extra viktigt att alla hjälps åt att skydda äldre personer från att smittas av viruset. Varje medborgare har ett eget ansvar.

Särskilda boenden samt LSS gruppbostäder

Från och med 1 oktober så är det åter igen tillåtet med besök på våra boenden. Våra boende tillhör fortfarande en riskgrupp och pandemin är fortfarande inte över vilket innebär att vi behöver genomföra så säkra besök som möjligt.

Vid besök på särskilt boende och LSS gruppbostäder kontakta respektive avdelning eller enhetschef för information om rekommendation vid besök och en aktuell information om hur situationen ser ut.

30 oktober - Vi avråder tillsvidare från besök på våra särskilda boenden och LSS-gruppbostad i nuläget med tanke på den ökade smittspridning som finns i Västra Götaland. 

Övriga vård- och omsorgsverksamheter

Den öppna dagverksamheten är stängd tills vidare. Även den biståndsbedömda dagverksamheten som varit öppen i mycket liten skala kommer att hållas stängd från och med vecka 48.

Restaurangen på Krabbängsgården är tillsvidare stängd. Du som har biståndsbeslut på måltid i restaurang har möjlighet att ringa till restaurangen på förmiddagen och beställa en portion som du kan hämta vid bestämd tidpunkt.

Restaurang Björkängen är stängd tillsvidare. För dig som har biståndsbeslut insats Måltid i restaurang finns det möjlighet att köpa mat och ta med hem. Vardagar måndag till och med fredag mellan klockan 9.00-13.00. Dock ej lördag, söndag eller övriga röda dagar.