För dig som har en funktionsvariation är äldre eller anhörig

Vi befinner oss fortfarande i en pandemi, så det är viktigt att alla bidrar till att minska smittspridningen även fortsättningsvis.

Besök på våra särskilda boende, korttidsavdelning och gruppbostäder enligt LSS är välkommet.

Det är dock viktigt att alla som besöker tänker på följande:

  • Symtomfri
  • Håll gärna avstånd till den du besöker och övriga boende och deras besök
  • Vill du har munskydd vid ditt besök så finns detta att få av medarbetarna
  • Använd handsprit innan du kommer in på enheterna

Dagverksamhet startar successivt upp och information kommer förmedlas till brukare, anhöriga samt allmänhet i takt med att aktiviteter startar upp.