Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För dig som har en funktionsvariation är äldre eller anhörig

Med åldern ökar risken att bli allvarligt sjuk av coronaviruset. Därför är det extra viktigt att alla hjälps åt att skydda äldre personer från att smittas av viruset. Varje medborgare har ett eget ansvar.

Besöksförbud på särskilda boenden samt LSS gruppbostäder

Sedan den 31 mars gäller nationellt besöksförbud på samtliga särskilda boenden (gäller även korttidsavdelning). Detta för att särskilt skydda och minska risken för smitta av äldre personer. Töreboda kommun fattade redan detta beslut den 13 mars och inkluderade då även gruppbostäder inom LSS. 

De enda undantag vi kan se från besöksförbudet är besök från anhöriga vid vård i livets sluts. Men som anhörig ska man vara frisk det vill säga inga luftvägssymtom eller feber även i dessa situationer.

Socialstyrelsens allmänna råd om undantag av besöksförbud föranleder i dagsläget inte att Töreboda kommun lättar på besöksförbudets restriktioner. Kommunen inväntar förteckning med antikroppstest som lever upp till Folkhälsomyndighetens krav på tillförlitlighet. Tills vidare tillåter kommunen fortsatt organiserade besök utomhus.

Övriga vård- och omsorgsverksamheter

Dagverksamheten inom äldreomsorgen håller stängt till och med 30 augusti för att undvika smittspridning av Coronaviruset. Det gäller biståndsbedömd verksamhet, öppen verksamhet och alla grupper.

Restaurangen på Krabbängsgården är tillsvidare stängd. Du som har biståndsbeslut på måltid i restaurang har möjlighet att ringa till restaurangen på förmiddagen och beställa en portion som du kan hämta vid bestämd tidpunkt.

Restaurang Björkängen är stängd tillsvidare. För dig som har biståndsbeslut insats Måltid i restaurang finns det möjlighet att köpa mat och ta med hem. Vardagar måndag till och med fredag mellan klockan 9.00-13.00. Dock ej lördag, söndag eller övriga röda dagar.

Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över 70 år att begränsa kontakter med andra människor och folksamlingar så långt det går under en tid framöver. Det innebär bland annat att undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

Med anledning av detta ordnar Töreboda kommun inköpsservice med start från och med 19 mars.

Inköpsservice för dig över 70 år - för att minska smittspridning

Vem kan få hjälp och med vad?
Det gäller inköp av dagligvaror och receptfria varor från Apotek vid ett tillfälle per vecka. För att kunna nyttja inköpsservice ska du uppfylla följande kriterier.

a) Du är 70 år eller äldre.

b) Du har inget socialt nätverk som kan utföra inköpet (anhöriga bor långt bort, inga nära vänner, grannar eller andra).

c) Du som inte har hemtjänst eller enbart stöd från hemtjänsten med städ, tvätt eller annan insats maximalt 1gång/vecka, kan få hjälp med denna service.

d) Är du yngre än 70 år och har drabbats av virussymtom (feber, luftvägssymtom och/eller värk i kroppen) hänvisas du till äldreomsorgens biståndshandläggare, ring kommunens växel 0506-180 00.

Hur fungerar inköpsservice?
a) Om du uppfyller kriterierna och önskar inköpsservice ring Töreboda kommun på telefonnummer 0506-180 20 helgfria vardagar måndag - torsdag kl.08-12.

b) Personnummer, namn, adress och telefonnummer lämnas vid beställningen.

c) De beställda varorna lämnas till dig inom två vardagar av kommunens personal som ringer innan de kommer med varorna. Vid leverans legitimerar sig personalen. Basala hygienrutiner följs vid lämnande av varor.

d) Du får kvitto på varuinköpet som lämnas i varukassen.

e) De beställda varorna betalas med fakturering genom Töreboda kommun eller swish.

Hygienregler
Personal som levererar varorna hem till kommuninvånaren är helt införstådd med att basala hygienregler gäller. De håller minst 1 meter i avstånd, tar inte i hand. Mellan att man handlat och packat varor måste kommunens personal sprita händerna noggrant samt mellan varje leverans

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-23

Relaterad information

Kontakt

Ann-Sofie Eklund Karlsson
Äldreomsorgschef
Telefon: 0506-182 39
E-post:
Ann-Sofie Eklund Karlsson

Ann-Christine Hermansson
Enhetschef
Telefon: 0506-182 34
E-post:
Ann-Christine Hermansson

Inköpsservice

Telefon: 180 20
Måndag-torsdag kl.08-12

Kommunens informationsnummer
Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0506-180 01 måndag-torsdag klockan 8.00-16.00 fredag klockan 8.00-15.30.

Länkar

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för dig som är 70 år eller äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster