Information om coronaviruset

Här kan du hitta information om coronaviruset, rekommendationer för att minska smittspridning, Töreboda kommuns förebyggande åtgärder och vad som gäller i våra verksamheter. Informationen uppdateras löpande.

Sidan senast uppdaterad:

Rekommendationer som fortfarande gäller

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder.
 • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Merparten av åtgärderna mot covid-19 upphör den 9 februari

En ökad vaccinationstäckning i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom bidrar till att belastningen på samhället har minskat. Merparten av åtgärderna upphör därför från och med den 9 februari.

Återgång till arbetsplatserna bör ske successivt för att motverka smittspridning och sjukdom i dessa grupper.

Allmänna råd och rekommendationer som upphör den 9 februari

 • Rådet till kollektivtrafik om att behålla turtäthet.
 • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.
 • Rådet till alla enskilda som har möjlighet att arbeta hemma.
 • Råden till arbetsgivare.
 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör.
 • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari, folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Förlängda restriktioner till och med den 9 februari

De restriktioner som infördes den 12 januari ligger kvar till den 9 februari, varpå regeringen tar ett nytt beslut. Anledningen är en mycket hög smittspridning i samhället.

Information 26 januari, Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Ändrade förhållningsregler om att stanna hemma från arbete eller skola gäller från och med 20 januari

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

 • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
 • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning, Folkhälsomyndigheten, folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fler åtgärder införs mot ökad smittspridning av covid-19 från och med 12 januari

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. Även vaccinerade har på grund av omikron ett sämre skydd mot infektion, även om skyddet mot allvarlig sjukdom kvarstår som mycket gott. För att minska smittspridningen inför Folkhälsomyndigheten och regeringen en rad nya åtgärder.

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19, Folkhälsomyndigheten, folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Åtgärderna införs med avsikten att de ska gälla under en begränsad tid, för att vaccinationsinsatserna ska hinna komma längre. Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari men kommer att omprövas var fjortonde dag.

Nya smittskyddsåtgärder från 23 december

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Sverige. Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Det krävs ett gemensamt ansvar och kraftansträngning att få ner smittspridningen omgående.

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och en meters avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Smittskyddsåtgärder från den 28 december

 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen ska fatta beslut om följande

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.

Åtgärder från 23 december, Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Nya åtgärder från den 23 december, Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Smittskyddsåtgärder från 8 december

Från och med den 8 december 2021 införs i ett första steg ytterligare smittskyddsåtgärder som kommer att gälla tillsammans med de rekommendationer som redan gäller idag.

 • Till arbetsgivare att möjliggöra att anställda i viss utsträckning kan arbeta hemifrån. Regeringen avser att ge ett uppdrag till de statliga myndigheterna avseende detta.
 • Till lärosäten, såsom universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning, om att bedriva undervisning på plats, men vidta smittskyddsåtgärder som till exempel att hålla avstånd vid större samlingar.
 • Till skolorna om att vidta förebyggande åtgärder vid till exempel konserter och avslutningar genom att glesa ut i lokalerna.
 • Till serveringsställen om att undvika trängsel och vidta andra lämpliga smittskyddsåtgärder.
 • Till vuxna personer om att de bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika miljöer med trängsel, välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om möjligt.
 • Till resenärer om att använda munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd i kollektivtrafik, både långväga och kortare resor oavsett färdmedel (buss, tåg, taxi, båt).
 • Om att kollektivtrafiken bör köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas, turtätheten bör inte dras ned.

Det finns fler åtgärder i ytterligare steg att införa om läget skulle försämras ytterligare som presenteras i åtgärdsplanen. Vid en situation med en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning kan det som ett andra steg dessutom vara aktuellt med fler åtgärder. Vid en situation med mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning kan det i ett tredje steg dessutom vara aktuellt med ytterligare smittskyddsåtgärder.

Det här gäller från 8 december, Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot covid-19 från 22 november och 1 december

Gäller i hela landet tills vidare.

Det här gäller från 22 november och 1 december, Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Det här gäller från den 1 november, Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheternas information om viruset

Via nedanstående länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Allmänna frågor och svar om coronaviruset och covid-19.
Folkhälsomyndigheten frågor och svar om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskyddet Västra Götalands information till allmänhet och vårdgivare. Smittskyddet Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om coronaviruset skrivet på Lättläst
Lättläst om corona Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teckenspråk och syntolkad information om covid-19
Teckenspråk och syntolkad information om covid-19 krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var källkritisk

För att förhindra ryktesspridning och spekulationer är det viktigt att du är källkritisk och endast delar information från säkra, bekräftade källor. Informationen på länkarna ovan är sådana källor.

Telefonnummer att ringa vid frågor

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Sök i första hand svar på dina frågor via myndigheternas webbplatser, se länkar nedan.

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 dit du kan ställa allmänna frågor om coronaviruset.

Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.

Mer information om corona på toreboda.se

Under denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Michael Nordin
Kommunchef
Telefon: 0506-181 52
E-post: Michael Nordin

Anna-Karin Kjellberg
Informationsansvarig
Telefon: 0506-189 40
E-post: Anna-Karin Kjellberg

Kommunens informationsnummer
Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0506-180 01 måndag-torsdag klockan 8.00-16.00 fredag klockan 8.00-15.30.