Folkhälsa

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Faktorer som stimulerar och skapar förutsättningar för trygghet och en god hälsa är att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation.

Folkhälsoarbetet ska bygga på befolkningens behov och livsvillkor. Befolkningens välfärd är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv utveckling i Töreboda kommun. Folkhälsa är en prioriterad del av utvecklingsarbetet.

Folkhälsopriset Skaraborg 2020
Nu är det dags att ansöka om östra hälso- och sjukvårdsnämndens Folkhälsopris Skaraborg 2020. Priset är på 30 000 kronor. Skicka in ansökan senast den 23 oktober. För mer information: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/folkhalsa-skaraborg/folkhalsopriset-skaraborg/                                                                

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Pia Gustavsson
Folkhälsoplanerare
Telefon: 0506-182 55
E-post: Pia Gustavsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
Folkhälsorådet

Länkar

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges kommuner och landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Folkhälsoplan 2019PDF
Verksamhetsberättelse 2018PDF
Hälso- och drogvaneundersökning 2017PDF