Ekonomi

Töreboda och Gullspång ingår från och med årsskiftet 2021 i ett gemensam samarbete kring ekonomifrågor tillsammans med Mariestads kommun.

Ekonomikontoret har det övergripande och samlade ansvaret för kommunernas ekonomiska planering, budgetarbete, redovisning och uppföljning.

Ekonomikontoret ansvarar även för den finansiella strategin och planeringen.

Vi som i den gemensamma ekonomiadministrationen arbetar främst för Töreboda och Gullspångs kommun är:
Anders Bernhall, ekonomichef
Malin Bengtsson, redovisningsansvarig
Linnéa Jacobsson, redovisningsekonom
Charlotte Eriksson, ekonom/systemförvaltare
Birgitta Eklöf, controller
Micha Rieckmann, controller
Olivia Karlsson, controller
Marcus Fougner, controller