Ung Arena 9.0

Ung Arena 9.0 är ett ESF-projekt som startades upp i nio kommuner i mitten av 2016. Kommunerna är Töreboda, Gullspång, Mariestad, Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Tidaholm. Projektet riktar sig till åldersgruppen 15-24 år och deltagare hit hänvisas främst från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen.

Ung Arena 9.0

I Töreboda finns det två vägledare som har personlig kontakt med sina deltagare.

Målet med arbetet i Ung Arena 9.0 är att vägleda och stötta individer till egen försörjning, arbete, praktik eller studier.

Olika introduktionsutbildningar (som ger kompetenser, arbetslivs- och studie-erfarenhet) och andra motiverande insatser, individuell planering, coachande samtal, studiebesök, praktik och hjälp att länka kontakter med olika professioner som kan behövas för att nå sitt mål - är delar av vad Ung Arena erbjuder sina deltagare.

DUA - Delegationen Unga till Arbete och
DUNA - Delegationen Nyanlända till Arbete

DUA/DUNA är en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.

Detta är ett tätare arbete kring arbetssökande och här finns olika professioner kopplade till åldersgrupperna/målgrupperna inkluderade, till exempel:

Studie- och yrkesvägledare, kommunala aktivitetsansvaret, handläggare från Arbetsförmedlingen, Ung Arena 9.0, arbetsmarknadscoach och handläggare från socialtjänsten.

Alla dessa möts och samarbetar för att korta vägen för deltagaren att nå sitt mål och bidra till en större samverkan för att minska arbetslösheten i sin hemkommun och riket.