Team

Teamet på Arbetsmarknad och Utbildningscenter arbetar tillsammans med individen

Teamet arbetar via två pedagogiska modeller, en som AMU kallar T3 och en väletablerad modell som heter 7tjugo. AMU strävar efter en långsiktig lösning och ökad vilja hos individen att ta ansvar för det egna agerandet. Teamet hjälper till om det behövs kompetenshöjande åtgärder, då det ibland behövs något extra för att närma sig arbetsmarknaden.
Teamet ger det stöd och den vägledning individen önskar.

Utredaren arbetar med bedömning och kartläggning av arbetsförmåga/behov

Tillsammans med individen utarbetas ett delmål. Delmålet kan innehålla arbetsträning, rehabilitering, beredskapsarbete, språkträning, utbildning och praktik. När det behövs är utredaren också en samtalspartner och lots i olika sammanhang.

Coacherna arbtar med praktikplatser, extratjänster och utslussning

Tillsammans med individen söker coacherna efter lämpliga praktikplatser, passande extratjänster och bra utslussningsmöjligheter. De har goda kontakter med Arbetsförmedlingen, skolor, föreningsverksamheter och näringsliv. Coacher kan hjälpa till med kontakter.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Nyström
Socialpsykolog/utredare
Telefon: 0506-189 25
E-post: Maria Nyström

Jonas Haq
Diplomerad coach
Telefon: 0506-189 24
E-post: Jonas Haq

Reem Alzab
Diplomerad coach
Tel: 0506-189 19
E-post: Reem Alzab

Anna Jäppinen
Retorik, kommunikation,
M.I.G.-projekt
Tel: 0506-189 29
E-post: Anna Jäppinen

Besöksadress:
Skövdevägen 11
545 31 Töreboda

Postadress:
Box 83
545 22 Töreboda