Pre-rehab

Teamet på Arbetsmarknad- och Utvecklingscenter arbetar tillsammans med individen

Teamet arbetar via en pedagogisk modell som heter 7tjugo. AMU strävar efter en långsiktig lösning och ökad vilja hos individen att ta ansvar för det egna agerandet. Teamet hjälper till om det behövs kompetenshöjande åtgärder, då det ibland behövs något extra för att närma sig arbetsmarknaden.
Teamet ger det stöd och den vägledning individen önskar.

Utredaren arbetar med bedömning och kartläggning av arbetsförmåga/behov

Tillsammans med individen utarbetas ett delmål. Delmålet kan innehålla arbetsträning, pre-rehab, beredskapsarbete, språkträning, utbildning och praktik. När det behövs är utredaren också en samtalspartner och lots i olika sammanhang.

Coacherna arbetar med praktikplatser, extratjänster och utslussning

Tillsammans med individen söker coacherna efter lämpliga praktikplatser, passande extratjänster och bra utslussningsmöjligheter. De har goda kontakter med Arbetsförmedlingen, skolor, föreningsverksamheter och näringsliv. Coacher kan hjälpa till med kontakter.