DUA/DUNA

DUA - Delegationen Unga till Arbete och
DUNA - Delegationen Nyanlända till Arbete

DUA/DUNA är en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.

Detta är ett tätare arbete kring arbetssökande. Här finns olika professioner kopplade till åldersgrupperna/målgrupperna inkluderade, till exempel:

Studie- och yrkesvägledare, kommunala aktivitetsansvaret, handläggare från Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadscoach och handläggare från socialtjänsten.

Alla dessa möts och samarbetar för att förkorta vägen för deltagaren att nå sitt mål och bidra till en större samverkan för att minska arbetslösheten i sin hemkommun.