Lingio ett digitalt språkverktyg 

På Arbetsmarknadstorget arbetar vi med en plattform som heter Lingio. Detta är ett digitalt anpassat verktyg för svenska språket.

Lingio är ett e-learningverktyg med språkstöd som är specifikt anpassat till språksvaga individer. Fackspråk används ofta för att kommunicera med varandra inom vissa yrken.
Arbetsmarknadstorget erbjuder idag kurser i fackspråk/yrkessvenska inom äldreboende och hemtjänst. Om behovet finns kan detta utökas till andra branscher så som lokalvård, livsmedel med flera.

Du kan även läsa mer om Lingio under länkar.