Arbetsmarknadstorget

Många händer visas på bilden och symboliserar samarbete

Arbetsmarknadstorget är delvis en hänvisningscentral som jobbar utifrån uppdrag från försörjningsstöd och andra aktörer så som försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 

På AMT jobbar det arbetsmarknadscoacher och konsulenter som kan hjälpa dig med både vägledning och rådgivning. AMT inriktar sig på att hjälpa människor ut i arbetslivet. När du är inskriven så formar du tillsammans med din coach/konsulent en plan som passar ditt enskilda behov. Behoven varierar väldigt mycket så den hjälp du kan få innebär bland annat arbetsträning, praktik eller studier. Det går även att få hjälp med frågor gällande bank-id, ansökan till försörjningsstöd, studievägledare, a-kassa, CSN, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
Vi finns på Norra Torggatan i Töreboda och här möter du:

 • Arbetsmarknadskonsulenter
 • Utredare inom rehabilitering
 • Arbetsmarknadscoach
 • Integrationscoach
 • Budget- och skuldrådgivare
 • Studie och yrkesvägledare
 • Vår personal inom socialtjänsten
 • Samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården
 • Nyföretagarcentrum

Teamet

Personalen inom arbetsmarknadstorget är utbildade och arbetar utifrån empowerment pedagogik och lösningsfokuserat förhållningssätt och som benämns 7-TJUGO. Vårt fokus ligger på personlig utveckling och förändringsprocesser. Arbetsmarknadstorgets personal strävar efter långsiktig lösning och eget ansvar för det egna agerandet. Men också att vi stöttar i det som behövs för utveckling av färdigheter.

Tillsammans med Dig utarbetas en genomförandeplan med delmål för att nå ett långsiktigt mål såsom arbete eller vidareutbildning. Delmålen kan variera och innehålla; arbetsförmågebedömning, arbetslivsinriktad rehabilitering med arbetsprövning, arbetsträning, arbetspraktik, språkträning, utbildning och subventionerad anställning inom kommunal verksamhet. I dessa delmål finns vi med som stöd i kontakten med andra myndigheter.

Våra insatser

Om behov föreligger så finns en variation med insatser för att rusta och stärka som kan ske via arbetsmarknadstorget:

 • Arbetsförmågebedömning om du har nedsatt arbetsförmåga
 • Arbetsträning
 • Arbetspraktik inom kommunal verksamhet/privata näringslivet
 • Arbetspraktik med språkstöd
 • Ansökningshandlingar – CV och personligt brev
 • Lokala jobbspår inom lokalvård, kortutbildade
 • Insats genom Mentorskap 3.0
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Nätverkskontakter
 • Subventionerade anställningar i samverkan med arbetsplatser och Arbetsförmedlingen

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Heidi Hansen
Enhetschef Arbetsmarknad och Utvecklingscenter
Telefon: 0506-189 22
E-post: Heidi Hansen

Anna Glassell
Arbetsmarknadskonsulent/budget- och skuldrådgivare
Telefon: 0506-180 42
E-post: Anna Glassell

Maja Cosic
Arbetsmarknadscoach
Telefon: 0506-189 24
E-post: Maja Cosic

Emilie Thersthol
Arbetsmarknadscoach
Telefon: 0506-189 53
E-post: Emilie Thersthol

Joanna Aksell
Arbetsmarknadskonsulent
Telefon: 0506-180 32
E-post: Joanna Aksell