Anställningsformer

AME erbjuder två olika anställningsformer för att få dig att komma in på arbetsmarknaden. Anställningarna är tidsbegränsade och skapar goda förutsättningar till vidare arbete.

Naturnära jobb

Naturnära är ett projekt som anställer åtta deltagare. Gruppen får tillfälle att ta rörsågs-kort för att kunna hantera skogsröjning, slyröjning och grästrimning. Med hjälp av utbildningen får du rätt kunskap för att kunna avverka arbetet snabbt och säkert och minimera risken för olyckor. Deltagarna kommer att jobba ute i kommunen med olika trädgårds och röjningsarbete tillsammans.

Beredskapsanställning

Beredskapsanställning finns till för att ge fler personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till ett arbete och arbetslivserfarenhet. Anställningen är tidsbegränsad till ett år och är en arbetsmarknadspolitisk insats som kan finansieras med lönebidrag eller Nystartsjobb från staten. Anställningsformen finns till för att du ska få en chans att börja om.

För att få en bereskapsanställning ska du vara inskriven på arbetsförmedlingen och ha varit deltagare hos arbetsgivaren.