Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Feriepraktik i Töreboda kommun

Ansökningstiden för feriepraktik 2019 har gått ut.
Besked om feriepraktik skickas ut under vecka 19.

Platser erbjuds inom kommunens förvaltningar för ungdomar, skrivna i kommunen, från det år de fyller 16 år till och med det år de fyller 18 år.

Platserna är fördelade på 3-veckorsperioder. Aktuella veckor är: v. 25-27, 28-30 och 31-33.

Företräde ges till ungdomar som inte tidigare haft feriepraktik inom kommunen. Vid behov lottas platserna ut.

Ersättning är 50 kronor per timma inkl. semesterersättning.
Praktikanterna är försäkrade genom kommunens försorg.

På sidan finns länkar till informationsbroschyr och registerutdragsblanketter. Den blankett som feriepraktikanterna ska skicka in för att slippa betala skatt, kommer att skickas till de som får feriepraktik.

Töreboda Kommun
Centralskolan
Box 34
545 21 Töreboda

Besöksadress: Kyrkogatan 26.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-03