Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Försäkringar

Kommunen har försäkringsskydd för sin egendom och ansvarsförsäkrar all kommunal verksamhet som bedrivs enligt gällande kommunallag.

Förutom dessa försäkringar har kommunen tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring på heltid för barn och ungdomar till och med gymnasiet samt ett antal övriga grupper.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse.

Har du råkat ut för en skada som du anser att kommunen är ansvarig för?
Då kan du fylla i blanketten till höger och skicka in så prövas ditt ärende.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-08

Relaterad information

Kontakt

Rebecca Bergelin 
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Per Ahlström
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

OlycksfallsförsäkringPDF

Skadeanmälan olycksfallsförsäkringWord

TjänstereseförsäkringPDF

Skadeanmälan och ansökan om ersättning för skada du anser att kommunen är ansvarig förPDF

 

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns