Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Brottsförebyggande arbete

Trygghet och säkerhet viktigt i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner

Rädslan för att utsättas för brott inger en växande känsla av otrygghet i dagen samhälle. Inbrott, stölder och våldsbrott i närmiljön är det som oroar människor mest.  För att öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Töreboda kommun samverkar kommunen tillsammans med Mariestad och Gullspång i ett Brottsförebyggande råd. Rådets uppgift är att arbeta främjande för brottsförebyggande- och trygghetskapande insatser i de tre kommunerna. 

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Polisen genomför för närvarande en trygghetsundersökning i Töreboda, Mariestad,Gullspångs kommuner.
Om du är boende i eller vistas mycket i kommunen får du gärna besvara enkäten, länk till enkäten hittar du här på sidan under Relaterad information.
Alla svar är anonyma.

 

För mer information om Grannsamverkan, kontakta kommunen eller polisen.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-03

Relaterad information

Kontakt

Pia Gustavsson
Folkhälsoplanerare
Telefon: 0506-182 55
E-post: Pia Gustavsson

Per Ahlström
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Malin Mellgren
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länk

Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Grannsamverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trygghetsundersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns