Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Brottsförebyggande arbete

Trygghet och säkerhet viktigt i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner

Rädslan för att utsättas för brott inger en växande känsla av otrygghet i dagen samhälle. Inbrott, stölder och våldsbrott i närmiljön är det som oroar människor mest.  För att öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Töreboda kommun samverkar kommunen tillsammans med Mariestad och Gullspång i ett Brottsförebyggande råd. Rådets uppgift är att arbeta främjande för brottsförebyggande- och trygghetskapande insatser i de tre kommunerna. 

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

För mer information om Grannsamverkan, kontakta kommunen eller polisen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-09

Relaterad information

Kontakt

Pia Gustavsson
Folkhälsoplanerare
Telefon: 0506-182 55
E-post: Pia Gustavsson

Per Ahlström
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Christian Swidén
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länk

Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grannsamverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns