Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2017

 

Kommunfullmäktige

30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 25 september, 30 oktober, 27 november och 18 december

Kommunstyrelsen

4 januari, 1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 24 maj, 14 juni, 6 september, 4 oktober, 1 november och 29 november

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

11 januari, 8 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 31 maj, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november och 6 december

Kommunstyrelsens utbildnings- och kulturutskott

12 januari, 9 februari, 15 mars, 6 april, 11 maj, 1 juni, 17 augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november och 7 december

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott

16 januari, 13 februari, 13 mars, 18 april, 8 maj, 29 maj, 26 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november och 11 december

IT-nämnden
13 februari, 10 april, 29 maj, 14 september, 18 oktober och 12 december

Lönenämnden

22 februari, 22 maj, 25 september och 4 december

Miljö- och byggnadsnämnden
31 januari, 28 februari, 4 april, 2 maj, 13 juni, 5 september,3 oktober, 7 november och 12 december

Nämnden för ekonomiadministration
13 februari, 10 april, 29 maj, 18 oktober och 12 december

Personalutskottet
14 februari, 11 april, 30 maj, 12 september och 7 november

Tekniska nämnden

24 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 14 juni, 12 september, 17 oktober, 14 november och 19 december

Tekniska nämndens arbetsutskott

17 januari, 7 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj, 7 juni, 5 september, 10 oktober, 7 november och 12 december
 

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-23

Relaterad information

Kontakt

Mariana Frankén
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 20
E-post: Mariana Frankén

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument
Ärenderutiner 2017PDF

 

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns