Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Folkhälsoråd

I Töreboda kommun finns ett tvärsektoriellt sammansatt folkhälsoråd. Folkhälsorådet består av åtta förtroendevalda från kommunen, två förtroendevalda från hälso- och sjukvårdsnämnden samt fem tjänstemän inklusive folkhälsoplaneraren.

Folkhälsorådets ledamöter
Bengt Sjöberg (M), ordförande
Kenneth Carlsson (S)
Mikael Faleke (M)
Hans Thorsell (S)
Marianne Asp-Henrysson (C)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Johan Jacobsson (S)
Göran Johansson (C) 

Tjänstemän 
Per-Ola Hedberg
Kerstin Malm-Tronstad
Pia Gustavsson  

Folkhälsorådets roll är att:

  • följa och analysera hälsoutvecklingen
  • lämna förslag till mål och inriktning för folkhälsoarbetet
  • prioritera samt initiera hälsofrämjande och sjukdoms/skadeförebyggande insatser
  • ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
  • följa upp och utvärdera vidtagna insatser

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-30

Relaterad information

Kontakt
Pia Gustavsson
Folkhälsoplanerare
Telefon: 0506-182 55
E-post: Pia Gustavsson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
Folkhälsorådet

Länkar


Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns